Sploty historii w gminie Milanów

Po raz pierwszy Stowarzyszenie Cichosz wspólnie z Gminą Milanów, Caritas Diecezji Siedleckiej i Przedszkolem Samorządowym w Milanowie włączają się w obchody Europejskich Dni Dziedzictwa. Nawiązując do hasła przewodniego zorganizowane zostanie zwiedzanie zespołu dworskiego i folwarcznego, wspólne spacery historyczne po wybranych sołectwach gminy.

Program EDD 2019 w gminie Milanów:

08.09.2019 r., godz. 15.00 Sołectwa gminy Milanów

Wspólne historyczne spacery po wybranych sołectwach gminy: zaprosimy mieszkańców do poszczególnych sołectw gminy, gdzie spacerując będą zapoznawali się z historycznymi miejscami danej wsi. Na zakończenie, przy świetlicach wiejskich odbędą się ogniska połączone z opowieściami o dawnych dniach.

 

15.09.2019 r., godz. 15:00 Pałac Czetwertyńskich w Milanowie

Zwiedzanie pałacu, dawnych obiektów dworskich oraz dobrze zachowanego parku XIX-wiecznego, przeprowadzenie gry terenowej, wspólne ognisko i śpiewy ludowe: zaproponujemy mieszkańcom naszej gminy obchody Europejskich Dni Dziedzictwa w formie zwiedzania obiektów pałacowych, które stanowią nasze lokalne dziedzictwo. Będzie to duża gratka, gdyż do niedawna mieściło się tam liceum ogólnokształcące i nie było możliwości zwiedzania tego obiektu. Po zamknięciu szkoły obiekt stał niezagospodarowany, obecnie pałac został zakupiony przez Caritas Diecezji Siedleckiej. Dwoje przebranych animatorów za postacie księżnej i pana Wertejuka będzie oprowadzało zwiedzających po pałacu i zabudowaniach, opowiadając o swoim życiu, działaniach, historii rodziny i historii tego miejsca. Animatorami będą mieszkańcy naszej gminy, którzy aktywnie włączają się we wszelkie uroczystości i posiadają doświadczenie i umiejętności, aby takie działanie efektywnie przeprowadzić. Po zwiedzaniu, na uczestników będzie czekała gra terenowa, którą przygotują pracownicy przedszkola w Milanowie. Będzie ona polegała na odkrywaniu i poznawaniu miejsc i wydarzeń historycznych z naszej gminy. Na zakończenie rozpalimy wspólnie ognisko i będziemy biesiadować śpiewając lokalne ludowe piosenki.

16.09.2019-27.10.2019 Sołectwa gminy Milanów

Spotkania w sołectwach z lokalnymi, historycznymi postaciami, połączone z opowieściami o nich, wystawą mobilną o lokalnej historii, wspólnym śpiewaniem i biesiadowaniem oraz konkursem plastycznym dla dzieci: w każdej miejscowości naszej gminy, w świetlicach wiejskich odbędą się wieczorne, klimatyczne spotkania z postaciami księżnej i Pana Wertejuka. Wśród świec, nastrojowej muzyki, uczestnicy będą mogli posłuchać prozy i poezji na temat historii naszych postaci i naszej gminy z okresu wolności. Podczas nich zostanie rozstrzygnięty plastyczny konkurs dla dzieci „Moja małaniepodległa Ojczyzna”. Świetlice zamienimy w sale wystawowe, gdzie będą prezentowane tablice z fotografiami i źródłami historycznymi, dotyczącymi lokalnej historii z okresu wolnej Polski. Na koniec mieszkańcy będą biesiadować przy akompaniamencie harmonisty i wspominać jak to było kiedyś.

16.09.2019-08.11.2019 Wieś Cichostów-Kolonia i Rudno

Spotkania w sołectwach z lokalnymi, historycznymi postaciami, połączone z opowieściami o nich, wystawą mobilną o lokalnej historii, wyróżnieniem osób żyjących, które przyczyniły się do rozwoju swoich sołectw, wspólnym śpiewaniem i biesiadowaniem oraz konkursem plastycznym dla dzieci 10.11.2019r. godz. 15.00 Budynek po starej wozowni (sala gimnastyczna po liceum) Uroczyste obchody odzyskania niepodległości zorganizujemy w naszej gminie poprzez przedstawienie teatralne, które odbędzie się w starej wozowni. Tak jak w za czasów księżnej, będziemy musieli wraz z lokalną społecznością zaangażować się w przygotowanie sali gimnastycznej- posprzątać, zrobić dekoracje, ustawić ławki dla widowni. W obchody zaangażują się dzieci z przedszkola z występem tanecznym prezentującym polskie tańce narodowe, dzieci niepełnosprawne z piosenkami patriotycznymi, oraz uczestnicy warsztatów wokalnych i teatralnych, którzy wystawią sztukę na podstawie scenariusza jaki zachował się z czasów, gdy księżna wystawiała sztuki z mieszkańcami gminy. Po występach odbędzie się wręczenie podziękowań za udział w projekcie, poczęstunek dla wszystkich uczestników. Będą to nasze obchody, niezależne od uroczystości organizowanych przez samorząd, w które zaangażujemy się aktywnie jako mieszkańcy gminy.

Partnerzy:

Gmina Milanów

Caritas Diecezji Siedleckiej

Przedszkole Samorządowe w Milanowie

Ten wpis został opublikowany w kategorii 2018/19. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.