Teatrzyk „Znasz liska Kiteczkę, co skarżył troszeczkę…?”