Poczytaj mi Przyjacielu

W roku szkolnym 2017/2018 przedszkole bierze udział w akcji „Poczytaj mi Przyjacielu” zorganizowanej przez naszą placówkę. W ramach tej akcji zaproszeni goście czytają książki najmłodszym. Serdecznie dziękujemy wszystkim włączającym się w akcję za poświęcony czas.

Tato Dagmary z grupy „Smerfy”

Pani Ewa Kozak Dyrektor Biblioteki Publicznej w Milanowie

Mama Marty z grupy „Smerfy”

                                                           Pani Małgorzata Koźmińska                                                        z kl. IIIa gimnazjum