Ramowy rozkład dnia w przedszkolu

7.00 – 8.30 – grupa dyżurna

Schodzenie się dzieci, rozmowy indywidualne z dziećmi, kontakty indywidualne z rodzicami, zajęcia wyrównawcze, prowadzenie obserwacji.

8.30 – 13.30

Zabawy swobodne według zainteresowań dzieci, ćwiczenia poranne, czynności higieniczne, prace społeczno – porządkowe, zabawy dydaktyczne o charakterze poszerzającym temat z małym zespołem bądź indywidualne.

Śniadanie

Zajęcia dydaktyczne realizowane według wybranego programu dydaktycznego , ćwiczenia gimnastyczne.

Zapewnienie bezpiecznych warunków funkcjonowania dziecka podczas pobytu w przedszkolu:

  • przygotowanie miejsca zabaw, miejsca wypoczynku, opieka i nadzór nad dzieckiem,
  • nadzór nad dzieckiem w czasie jego samodzielnych, indywidualnych i grupowych zabaw w pomieszczeniach przedszkolnych oraz placu zabaw,
  • zajęcia przygotowujące dzieci do udziału w przedszkolnych oraz środowiskowych imprezach artystycznych i okolicznościowych,
  • zajęcia terapeutyczne, w tym: terapia pedagogiczna, zajęcia logopedyczne, nauka języka angielskiego, religia,
  • gry i zabawy dostosowane do wieku i możliwości dziecka,
  • zajęcia relaksacyjno – wyciszające,
  • zajęcia sportowe, spacery i wycieczki, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, czynności higieniczne i samoobsługowe.

Obiad

Słuchanie bajek, swobodne zabawy w kącikach zainteresowań i praca indywidualna.

 

14.30 – 15.30 – grupa dyżurna

Zajęcia relaksacyjno – wyciszające, zabawy konstrukcyjne i dowolne, rozchodzenie się dzieci.