Rekrutacja

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH

DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W MILANOWIE

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

3 latki

1.Banachowicz Tomasz

2.Chilimoniuk Jan

3.Filipowicz Alicja

4.Korpysz Maciej

5.Makosz Karol

6.Małafiejew Magdalena

7.Pasicz Zofia

8.Pawłowicz Łukasz

9.Przekora Iga

10.Smoliński Olaf

11.Szuciak Zofia

12.Wojciechowska Ewelina

4 latki

1. Bartoszek Kacper

2. Bojarski Antoni

3. Bożym Wiktoria

4. Buda Maja

5. Dąbrowska Aniela

6. Drabarz Kinga

7. Grajewska Jowita

8. Harasimiuk Weronika

9. Lemieszek Wojciech

10. Łotys Filip

11. Muszyński Hubert

12. Sawczuk Filip

13. Smolnik Kacper

14.Surowiec Wojciech

15. Szajda Nikola

16. Szpil Wojciech

17. Ściuba Antoni

18. Wertejuk Maria

19. Żebrowska Joanna

5 latki

1. Dębowczyk Antoni

2. Drabarz Karolina

3. Kliman Wiktor

4. Kruk Błażej

5. Krzeczkowski Miłosz

6. Meksuła Piotr

7. Mostowiec Jakub

8. Mościbrodzka Maja

9. Oworuszko Marika

10. Romaniuk Tymoteusz

11. Trochunowicz Bartłomiej

12. Wertejuk Amelia

6 latki

1. Bojarska Lena

2. Bojarska Oliwia

3. Chilimoniuk Milena

4. Dąbrowski Jan

5. Eksmond Dawid

6. Florek Alicja

7. Gomółka Paweł

8. Jasińska Katarzyna

9. Jaszczuk Aleksander

10. Klej Nikodem

11. Klej Maja

12. Końka Emilia

13. Kostecki Michał

14. Krępski Kamil

15. Kuźmiak Aleksandra

16. Lemieszek Stanisław

17. Łotys Milena

18. Muszyński Fabian

19. Pasicz Alicja

20. Pieńkus Marcelina

21. Protaś Iga

22. Przystupa Tatiana

23. Zabielski Oliwier

Komunikat Dyrektora Samorządowego Przedszkola

w Milanowie

z dnia 28 lutego 2018 r.

 

podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.59),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60),

Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2015r. Poz. 2082 ze zm.),

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.),

Ustawa z 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego(t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 23 ze zm.),

Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.),

Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Milanowie informuje, że nabór do przedszkola w roku szkolnym 2018/2019 będzie prowadzony w terminie od 01.03.2018 – 30.03.2018r.

Do korzystania z wychowania przedszkolnego mają prawo dzieci w wieku 3 – 7 lat.

Wnioski zgłoszeń dzieci do przedszkola na rok szkolny 2018/2019 należy pobierać w placówce bądź ze strony internetowej przedszkola i składać wyłącznie u dyrektora w godzinach 8.00 – 14.00 w Przedszkolu Samorządowym w Milanowie.

KRYTERIA PRZYJĘĆ:

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.59),

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek zamieszkania na terenie Gminy Milanów, niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole albo dana publiczna inna forma wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący:

  1. Czas pobytu dziecka w przedszkolu 8 godzin.

  2. Dziecko obojga rodziców pracujących/studiujących w systemie stacjonarnym.

  3. Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza już do danego przedszkola/szkoły podstawowej.

OFERTA EDUKACYJNA:

Praca wychowawczo-dydaktyczna oparta na Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego

1. Język angielski – dwa razy w tygodniu.

2. Religia – dwa razy w tygodniu

3. Zajęcia logopedyczne

4. Zajęcia terapeutyczne – w zależności od potrzeb dzieci

5. Zajęcia rewalidacyjne

6. Spotkania z teatrem lalki i aktora – jeden raz w miesiącu

7. Zajęcia z akompaniamentem – raz w tygodniu

8.Zajęcia taneczne – jeden raz w tygodniu

WNIOSEK O PRZYJECIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA 2018